Politiets Idrætsforening, København,
Bordtennisafdelingen.

Medlemsmøde onsdag den 22. april 2015 kl. 1700,
i
Ishøj Sejlklubs klubhus, Hummeren 3, 1. sal, 2635 Ishøj.

DAGSORDEN.

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmeudvalg.

3. Formandens beretning, herunder spilleudvalgsformandens beretning.

4. Forelæggelse af regnskabet for 2014 og budget for 2015.

5. Fastsættelse af afdelingens særkontingent, som pr. måned er kr. 30,- for licensspillere og kr. 20,- for andre medlemmer.

6. Behandling af indkomne forslag. (forslag skal være formanden i hænde senest 3 dage før medlemsmødet)

7. Valg.

På valg til bestyrelsen er:

Næstformand Mogens Bentzen. (villig til genvalg).

Kasserer Hans Jensen. (villig til genvalg?)

Sekretær Jens Skovbjerg Jensen. (villig til genvalg)

Valg af spilleudvalgsformand. (Mogens Bentzen villig til genvalg).

Valg af 2 spilleudvalgsmedlemmer. (Jens Ole Poulsen og Erik Cartey Hansen villige til genvalg).

Valg af 1 afdelingsregnskabskontrollant. (Jens Ole Poulsen villig til genvalg).

Valg af 1 afdelingsregnskabskontrollantsuppleant. (Jann Wincken villig til genvalg)

8. Eventuelt (hvor intet kan besluttes). 


Afdelingen er vært ved et mindre traktement efter medlemsmødet.

Tilmelding ikke nødvendigt.

Karlslunde Landsby den 24. februar 2015.

  

Poul-Erik Sloth Andersen

Afdelingsformand.