Referat

Referat medlemsmødet 2016,

Bordtennisafdelingen, PI-København.

Medlemsmødet blev afholdt den 13. april 2016, kl. 1700 i Ishøj Sejlklubs klubhus, Hummeren 3, 2635 Ishøj

Tilstede ved medlemsmødet var:

Mogens Bentzen, Næstformand, spilleudvalgsformand

Kenneth Juhl Hansen, bestyrelsesmedlem

Jens Skovbjerg Jensen, sekretær

Jann Wiencken, afdelingsregnskabskontrollantsuppleant

Hans Jensen, kasserer

Søren Juul, Materielforvalter

Erik Cartey, spilleudvalgsmedlem

Thomas Hansen, medlem

Simon Eliasson, medlem

Josef Holecz, medlem

Ib Andersen, medlem

Afbud:

Poul-Erik Sloth Andersen, Formand (sygdom)

Jens Ole Poulsen, spilleudvalgsmedlem, afdelingsregnskabskontrollant (sygdom)

Dagsordnen som rundsendt.

  1. 1.      Valg af dirigent

Kenneth blev valgt som dirigent. 

  1. 2.      Valg af stemmeudvalg (udeladt)
  2. 3.      Formandens beretning, herunder spilleudvalgsformandens beretning 

Formandens beretning udgik, grundet sygdom. 

Spilleudvalgsformanden berettede om alle holdenes præstationerne i løbet af sæsonen. Generelt stor ros.

Dernæst gennemgik spilleudvalgsformanden klubmesterskaberne. Der var stor ros til niveauet i finalen som var det højeste længe set. Simon blev ny klubmester.

  1. 4.      Forelæggelse af regnskabet 2015 og budgettet 2016.

Hans Jensen, gennemgik regnskabet og budgettet. Budgettet for 2016 forelå ikke på skrift, men Hans oplyste, at det var identisk med 2015-bufgettet.

Der var ingen nævneværdige indvendinger til det forelagte og regnskabet blev godkendt af afdelingsregnskabskontrollanten og afdelingsregnskabskontrollantsuppleanten.

  1. 5.      Fastsættelse af afdelingens særkontingent.

Dette blev vedtaget uden ændringer fra sidste år.

  1. 6.      Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

  1. 7.      Valg.

Alle valg foregik i enstemmighed. .

Formand:                            Poul-Erik Sloth Andersen blev genvalgt.

Kasserer:                             Efter en turbulent periode uden en egentlig kasserer blev Hans Jensen genvalgt. Hans har siden 2013 ønskede at stoppe som kasserer, men er nu blevet overtalt til at fortsætte nogle år endnu. Stor tak til Hans!

Materielforvalter:                Søren Juul blev genvalgt.

Spilleudvalgsmedlemmer: Jens Ole Poulsen og Erik Cartey blev begge genvalgt.

Afdelingsregnskabskontrollant: Thomas Hansen blev valgt. Han overtager dermed posten for Lars Nellemann.

Afdelingsregnskabskontrollantsuppleant: Jann Wiencken blev genvalgt.

  1. 8.      Eventuelt

Thomas foreslog at man i næste sæson kunne arrangere det således, at to af klubbens hold spillede på hjemmebane samtidigt. Der er plads til fire borde i hallen, så det er muligt. Tanken er at det skulle styrke det sociale, når man samtidigt får mulighed for at se de andre hold i løbet af sæsonen. Der blev diskuteret fordele og ulemper ved forslaget.

Spilleudvalget vil træffe endelig beslutning vedr. dette. 

Thomas foreslog også, serie 2 hold skulle søge om at skifte kreds. Der er andre kredse som ligger i samme afstand fra politiskolen. Tanken var at det skulle give nye udfordringer at møde nye spillere.

Der var blandede meninger om forslaget.

Spilleudvalget vil træffe endelig beslutning vedr. dette.

Thomas oplyste, at han vil stå for at sikre bedre og mere seriøs træning fra starten af næste sæson. Deriblandt Kina-træning.

Josef oplyste, at han i August eller September vil arrangere en Grill-aften hos ham, som optakt til den nye sæson. Ingen endelig dato besluttet. Josef vil melde datoen ud og nogen skal forestå en endelig invitation derefter.

/ Jens Skovbjerg Jensen

Sekretær