Holdopstilling:

1. holdet - Serie 2....
Jens Skovbjerg Jensen
Jann K. Wiencken
Søren Helbrink
Arne Dam Ravn
Thomas Hansen (ny mand)

2. holdet – Serie 3.
Mogens Bentzen
Erik C. Hansen
Jens Ole Poulsen
Tommy Thorup

3. holdet – Serie 4.
Poul-Erik S. Andersen
Søren Juul
Jozef Holecz
Kenneth Juhl Hansen

4. holdet – Serie 4.
Kjeld Christensen
Ole Drost
Ib Andersen
Niels B. Olsen
Søren Maltesen
Kaj Madsen
Jesper Madsen